Onze opdrachtgevers:

Vlaamse en federale overheden

 • agentschap voor Onderwijsdiensten, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • departement Onderwijs en Vorming, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • departement Werk en Sociale Economie, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • dienst Emancipatiezaken, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • EPOS vzw (Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking)
 • Facilitair Bedrijf – Team Vastgoed – Vlaamse overheid
 • Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-generaal Beleidsondersteuning)
 • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • Inburgering, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
 • Strategische Beleidsondersteuning, departement Onderwijs en Vorming, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • VDAB
 • VIONA, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • viWTA, Vlaams Parlement
 • Vlaams minister van Werkgelegenheid

Steden en lokale overheden

 • AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent
 • AG Stadsplanning, Antwerpen
 • Antwerpen Woonstad
 • cel Grond- en Pandenbeleid, Antwerpen
 • cel Prostitutiebeleid, Antwerpen
 • cel Werkgelegenheid & Arbeidsmarkt, Antwerpen
 • cel Wijkontwikkeling, Antwerpen
 • CISO, stad Antwerpen
 • dienst Economie, Werkgelegenheid en Externe Relaties, Gent
 • dienst Huisvesting, Antwerpen
 • dienst Samenlevingsopbouw, Antwerpen
 • dienst Werk - Departement Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen - Stad Gent
 • gemeente Ranst
 • IVVO
 • Marketing en communicatie, stad Antwerpen
 • OCMW Merksplas
 • OCMW Ravels
 • OCMW, stad Antwerpen
 • Ondernemen en Stadsmarketing. Business en innovatie, stad Antwerpen
 • Openbare Bibliotheek, Antwerpen
 • Planningscel, Antwerpen
 • stad Aalst
 • stad Dendermonde
 • Stadsontwikkelingsmaatschappij, Antwerpen
 • stafdienst Sport en Cultuur, Antwerpen
 • schepen voor Economie, stadsbestuur Antwerpen
 • Telepolis, Antwerpen
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie, directie Onderwijs, Brussel
 • Werk en Economie, stad Antwerpen
 • Winkelcentramanagement Antwerpen

Internationale organisaties

 • Confederation of British Industry, London
 • Eclipse Group, London
 • European Commission, DG Employment and Social Affairs
 • European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions
 • European Trade Union Institute
 • Labour Asociados, Madrid
 • Institute for Employment Studies
 • International Labour Organisation ILO
 • ISoCaRP, International Society of City and Regional Planners
 • LexisNexis - Butterworths Tolley, London
 • Penna Consulting plc, London
 • Robert Bosch Stiftung, Stuttgart
 • Visionary Analytics
 • WYG International, Warszawa

Sectorale opleidingsfondsen en fondsen voor bestaanszekerheid

 • Ambassador Verhuisopleidingen vzw
 • Cevora
 • Cobot
 • Constructiv (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid)
 • Co-Valent
 • Eduplus – groene sectoren
 • Fonds voor Bestaanszekerheid Papier en Kartonverwerkende Nijverheid
 • Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf
 • Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Sector van de Electriciens
 • Grafoc Printmedia
 • Horeca Vorming Vlaanderen
 • Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid
 • Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie
 • LOGOS
 • Sociaal Fonds van de privé-ziekenhuizen Fe.bi
 • Sociaal Fonds van de Betonindustrie
 • Sociaal Fonds voor de Brandstoffenhandel
 • Sector van de taxiondernemingen en diensten voor de verhuur van voertuigen met bestuurder
 • Tofam-Oost-Vlaanderen
 • Vormelek
 • vzw Montage

Andere organisaties actief rond arbeid

 • Algemene Centrale der Openbare Diensten
 • ATEL
 • bedrijvenforum Oud-Berchem
 • bedrijvencentrum NOA
 • Buurtontwikkelingsmaatschappij BOM, Antwerpen
 • Centrale der Metaalindustrie van België
 • Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen
 • designcentrum De Winkelhaak
 • Fedis
 • Fedustria
 • in|C
 • Institute for Employment Studies
 • Levanto
 • Pact voor de Werkgelegenheid, Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA), Brussel
 • Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité RESOC Mechelen
 • Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen SERV
 • Strategisch Plan Regio Antwerpen
 • Studiecommissie R. Maris, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
 • Subregionaal Tewerkstellingscomité Antwerpen-Boom
 • Synergie4
 • Syntra Hasselt
 • Talentenwerf Antwerpen
 • VIL
 • VOKA Antwerpen
 • Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek
 • ZIN

Andere

 • Agence Alter
 • Agesoc
 • vzw Aidants Proches
 • algemeen ziekenhuis Alma
 • Artesis Hogeschool Antwerpen
 • Axa
 • CED.Samsom
 • Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding CGKR
 • departement Kanselarij en Bestuur, MVG
 • Europees Sociaal Fonds, Agentschap Vlaanderen
 • EGTS Linieland van Waas en Hulst
 • Flanders.Bio
 • Formaat
 • Fost Plus
 • GRIP vzw — Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
 • Instituut voor Milieukunde, Universiteit Antwerpen
 • Interactief
 • JES
 • Kazou
 • Koning Boudewijnstichting
 • Medische Sociologie, VUB
 • MG Consultants
 • nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen NIRAS
 • Opbouwwerk Antwerpen
 • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
 • Participant
 • Plantentuin Meise
 • Provincie Antwerpen, dienst Economie
 • Provincie Antwerpen, dienst Welzijn
 • Regioplan Beleidsonderzoek
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen
 • Steunpunt Jeugd
 • Studio Stadsonderzoek
 • The Majin Foundation
 • Tilkon
 • Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
 • Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning VRP
 • Vlaams Overleg Bewonersbelangen
 • Vlaanderen Mooi
 • Vormingplus
 • Waterwegen en Zeekanaal NV