Tempera voerde al opdrachten uit voor:

Vlaamse en federale overheden

Steden en lokale overheden

Internationale organisaties

Sectorale opleidingsfondsen en fondsen voor bestaanszekerheid

Andere organisaties actief rond arbeid

Andere